Toedienen van zuurstof

Zuurstoftoediening is een risicovolle handeling, de toediening gebeurt in opdracht van een arts. In deze cursus ga je leren wat zuurstof is, waarom een mens zuurstof nodig heeft en aangeven in welke situaties er behoefte aan extra zuurstof kan zijn. Je leert de belangrijkste zuurstoftoedieningssystemen zoals een zuurstofsonde, neusbril, zuurstofmasker en non-rebreathing masker toe te passen en aan te sluiten op aanwezige zuurstofbronnen. Tevens worden belangrijke veiligheidsaspecten en aandachtspunten besproken.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau:
- MBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT